17. október
Medzinárodný deň
za odstránenie chudoby
2012

Veľtrh sociálnych aktivít 2012 Bratislava

Veľtrh sociálnych aktivít 2012 Trnava

 

Konferencia: Solidarita medzi generáciami na trhu práce