Banská Bystrica: Veľtrh sociálnych aktivít

Kedy a kde:

17. októbra 2011 od 16:00 do 19:00 v Europa Shopping Center

Vystavujúce organizácie:

Diecézne pastoračné centrum pre rodinu
Slovenské misijné hnutie
DOM Božieho milosrdenstva, n.o.
Potravinová banka Slovenska
Domka – Združenie saleziánskej mládeže
Komunitné centrum Sásová
Centrum dobrovoľníctva, o.z.
Návrat,o.z. – Centrum Návrat v Banskej Bystrici
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku
Komunitná nadácia Zdravé mesto
C.A.R.D.O.
SAVIO, o.z.

Kontaktná osoba

Miroslava Medveďová (m.medvedova@cardo-eu.net)

Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola: