Košice: Konferencia “Osobnosť dobrovoľníka v pomáhajúcej profesii cez prizmu ideového odkazu bl. Sáry Salkaházi”

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku a Spoločnosť sociálnych sestier pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Osobnosť dobrovoľníka v pomáhajúcej profesii cez prizmu ideového odkazu bl. Sáry Salkaházi. Konferencia sa uskutoční 19. septembra 2011 na Teologickej fakulte KU v Košiciach.

Bližšie informácie a program v PDF

Kontaktná osoba

Lýdia Lešková (lydia.leskova@gmail.com)