Trnava: Konferencia “Od kresťanskej lásky k profesionálnej pomoci”

ABU TTTrnavská arcidiecéza v spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu Od kresťanskej lásky k profesionálnej pomoci, ktorá sa koná v dňoch 10. – 11. novembra 2011 v priestoroch Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Záštitu nad konferenciou prevzali Mons. ThLic. Róbert Bezák, CSsR, trnavský arcibiskup a doc. ThDr. Andrej Filípek SJ, Ph.D., poverený rektor Trnavskej univerzity v Trnave.

TRUNI

Bližšie informácie v PDF

Kontakté osoby:

Andrea Bánovčinová, Katarína Levická

Katedra sociálnej práce, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave

033/59 39 491

odlaskykpomoci@gmail.com