86. Sociálny týždeň Francúzska

Semaines Sociales de FranceOd 25. do 27. novembra 2011 sa v Paríži uskutočnia už 86. Sociálne týždeňe Francúzska, tento raz na tému Demokracia – jedna nová idea. Fórum kresťanských inštitúcií už tradične na podujatie vysiela skupinu zástupcov zo Slovenska.

 Program a bližšie informácie v PDF

Demokracia – jedna nová idea

Demokracia je nová idea. V tomto roku kedy sa ohlasujú znaky odmietania reprezentatívnej demokracie, my sa nachádzame bližšie k manifestantom na námestí Tahrir.

Jérôme Vignon

Jérôme Vignon, prezident Semailes Sociales de France

Nevolajú po závane slobody a spravodlivosti čo sú v základoch našich inštitúcií ?

Ich nadšenie nevyzýva nás len k solidarite. Poukazujú nám na spôsob akým sme vedeli prežívať tak vzácne politické dedičstvo v priebehu posledných desaťročí: poznačených mimoriadnym trvaním mieru a prosperity. V tento prvý deň, urobíme súd, nie demokracie a slobôd, ale spôsobu akým sme ich využívali.

Demokracia je nová idea. Pretože sa zakladá na slobode svedomia a na hodnotení, vynachádza tiež nové cesty, prispôsobené súčasným časom. Vytvára nové priestory rozhodovania kde odlišnosti sú pred ideálom väčšiny; v medzinárodnej rovine, uskutočňuje nebývalé spojenectvá medzi politickými oblasťami doposiaľ nepreniknuteľnými alebo ľahostajnými. Demokracia komplexnosti sa rysuje a snaží sa definitívne riešiť problémy vytvorenia spoločného hnutia..

Jej výzva je že očakáva mnoho od občana, od všetkých občanov, vo chvíli kedy mnohí sa cítia opustení alebo neužitoční. Je potrebné znovu oživiť motor dôvery v seba a v blížneho. Tu je miesto kde kresťanská tradícia a jej antropológia zakotvená v láske musí byť znovu objavená a znovu prežívaná.

Pokúsime sa ju prežívať v sobotu po obede v istom podobenstve.

Demokracia je nová idea. Budúci cyklus francúzskeho politického života bude musieť obnoviť v spôsobe v akom občania budú môcť sa zúčastňovať, nad povinnosti ktoré sú záväzné zákonom, ku koncepcii a k zavádzaniu reforiem. To je vec čo budeme žiadať od kandidátov v budúcich prezidentských voľbách. Bez zabúdania našej účasti pri znovu založení demokracie : toho čo spočíva v prenášaní demokratického ducha, v pôsobení ako angažovaní vychovávatelia.


Jérôme Vignon

Prezident Semaines sociales de France