Medzinárodný deň za odstránie chudoby

17. október bol uznesením Valného zhromaždenia OSN zo dňa 22.decembra 1992 vyhlásený za medzinárodný deň za odstránenie chudoby. Tento dátum nebol vybraný náhodne. Viaže sa s menom francúzskeho katolíckeho kňaza Josepha Wresinského (1917 – 1988). Z jeho iniciatívy sa 17. októbra 1987 zišlo na námestí Trocadero v Paríži 100 tisíc ľudí zo všetkých sociálnych vrstiev, z rôznych končín sveta. Ich zámerom bolo vyvinúť na spoločnosť tlak v prospech rešpektovania ľudských práv. 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby Fórum kresťanských inštitúcií organizuje vo viacerých mestách  už 10. ročník Veľtrhu sociálnych aktivít, na ktorom prezentujú svoju prácu prosociálne organizácie z celého Slovenska.

Prečítajte si viac: