KLUS – Klub ľudí usilujúcich o striedmosť

Klub vznikol na pomoc abstinujúcim alkoholikom a ich rodinám pred 20 rokmi. Predsedom klubu je p. Defriňák Marián, odborní terapeuti, sú MUDr. Bazlerová Soňa, MUDr. Eva Kotuľaková, a Bc. Alena Chovancová.

Členovia klubu organizujú pravidelne 1x mesačne stretnutia približne pre 20 členov. Organizujú výlety do prírody,plesy . Ich hlavnou činnosťou však je pomoc od závislosti každému kto má záujem, spolupracujú s celou rodinou. Rodinné terapie sú veľmi úspešné. Sú veľkou pomocou pre abstinujúcich alkoholikov najmä po dovŕšení liečby.

Sú členmi ASKAS združenie klubov abstinentov Slovenska.

Kontakt:

08301 Sabinov, ul. 17. novembra č. 8