OZ Samaritán

Občianske združenie Samaritán tvoria trinásti obrovoľníci, ktorým nie je ľahostajný osud nielen ich najbližších. Občianske združenie vzniklo v roku 2009 a jeho základy sú zakorenené v práci farskej charity v Sabinove, ktorá poskytuje sociálnu pomoc a sociálne poradenstvo rodinám s hendikepovanými deťmi, deťom so znevýhodneného prostredia, osamelým a starým a ľuďom bez domova už viac ako 4 roky. Pre svojich klientov za tento krátky čas zorganizovalo občianske združenie – farská charita už viacero sociálnych projektov medzi inými: výlety pre deti zo znevýhodneného prostredia (zoologická záhrada Spišská Nová Ves),tábor pre rodičov s hendikepovanými deťmi na chate mamy Margity v Drienici, zbierky šatstva a jedla („Kilo pre chudobných“) Vianočná a Veľkonočná zbierka potravín, dva ročníky podujatia KRB- Kríž, radosť, bolesť zamerané ho na modlitby za chorých, zarmútených a utrápených.

Kontakt:

OZ Samaritán

Sabinov, ul. 17. novembra č. 8

IČO: 42089867

č. účtu : 0505260166/0900