Spoločenstvo Svätej rodiny, Detský domov Potôčik

Sme cirkevný katolícky detský domov, rodinného typu a poskytujeme starostlivosť deťom s nariadenou ústavnou starostlivosťou vo veku od 0 do 25 rokov. Starostlivosť deťom v súčasnosti poskytujeme v troch samostatných skupinách a v šiestich profesionálnych rodinách.

Výchova:

Počas pobytu v našom zariadení sa snažíme deti všestranne rozvíjať, vychovať ich pre život, aby sa raz vedeli samé o seba postarať a vytvárať fungujúce rodiny. Preto deti vykonávajú rôzne záujmové aktivity, navštevujú krúžky, v domove sú zapájané do bežných domácich prác, zútulňujú si svoje izby.  Pomáhame im s prípravou na vyučovanie, učíme ich hodnotám, úcte a zodpovednosti.

Sociálna práca:

V rámci sociálnej práce, umožňuje návštevy rodičov v domove, ako aj návštevy detí u rodičov. Zabezpečujeme prípravu detí na náhradnú rodinnú starostlivosť. Spolupracujeme s biologickými aj s náhradnými rodičmi detí.

Naše úspechy dokazuje aj to, že v roku 2009 odišlo z nášho domova spolu13 detí.  3 deti sa vrátili k biologickým rodičom, 2 deti boli zverené do náhradnej osobnej starostlivosti rodinného príslušníka, 5 detí bolo osvojených, 1 bolo zverené do pestúnske starostlivosti a 2 mladí dospelí sa osamostatnili, jeden po vyučení za kuchára odišiel pracovať  do Švédska a jeden ešte študuje na Konzervatóriu a finančne ho podporujeme.

V roku 2010 sa nám podarilo spojiť v našom zariadení sedem člennú súrodeneckú skupinu, 2 deti boli zverené do náhradnej osobnej starostlivosti rodinného príslušníka, 1 dieťa bolo zverené do predosvojiteľskej starostlivosti, 4 deti boli zverené do pestúnskej starostlivosti a v súčasnosti ďalších 5 detí sa do pestúnstva pripravuje.

Dať deťom pocit istoty, ocenenie a lásku je naším každodenným poslaním.

Kontakt:

Detský domov Potôčik, Moštenica 74, 97613 Slovenská Ľupča

tel.: 048/419 62 80

IČO: 319 069 31

č. účtu: 1212361056/0200