Veľtrh sociálnych aktivít 2010

V rámci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a pri príležitosti 17. októbra, ktorý bol vyhlásený OSN za Medzinárodný deň za odstránenie  chudoby sa vo viacerých mestách Slovenska uskutočnia podujatia, ktorými chcú organizátori informovať odbornú i laickú verejnosť o aktivitách  tretieho sektora, samosprávy, Cirkvi, štátnej správy a akademického prostredia  pri pomoci núdznym. Cieľom podujatí je aj nadviazanie partnerstiev a siete spolupracujúcich iniciatív v oblasti pomoci núdznym a odstraňovania chudoby. Tiež  vzdelávanie a scitlivenie občanov k vnímaniu sociálnej problematiky a jej súvislosti s ekonomikou a morálkou spoločnosti. Fórum kresťanských inštitúcií pri tejto príležitosti organizuje 5. ročník výstavy Veľtrh  sociálnych aktivít.

Hlavná myšlienka Veľtrhu sociálnych aktivít

Mnohé prosociálne organizácie pracujú na dobrovoľníckej báze, aktivisti často vkladajú do tejto práce nielen svoj um, vynachádzavosť, námahu a čas, ale aj svoje peniaze. Pritom nemajú čas rozprávať pred verejnosťou o svojej práci, ani nemajú čas sa porozhliadať, kto iní robí niečo podobné, aby si mohli navzájom pomáhať. Preto sme sa rozhodli zviditeľňovať túto drobnú vytrvalú prácu, často nedocenenú, prostredníctvom výstavy v rámci Svetového dňa boja proti chudobe. V minulých rokoch bol Veľtrh v Bratislave a v Košiciach. V tomto roku plánujeme zorganizovať podujatie v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove.

Záštita

Záštitu nad projektom prevzali:

  • Podpredseda vlády a minister práce, soc. vecí a rodiny SR Jozef Mihál
  • Primátor mesta Bratislava Andrej Ďurkovský
  • Primátor mesta Košice František Knapík
  • Primátor mesta Prešov Pavel Hagyari
  • Primátor mesta Trnava Štefan Bošnák