Trnava

Kedy a kde:

16. októbra od 10.00 do 17.00 v OC Max

Vystavujúce organizácie:

SAVIO o.z.
OZ Ain Karim
Krízové stredisko
Katolícka jednota slovenska, OC Trnava
Trnavská arcidiecézna charita
Centrum pomoci pre rodinu
SVETLO, n.o.
SPDDD Úsmev ako dar, Centrum MAK

Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Trnava Štefan Bošnák: