Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010

Európska únia a jej členské štáty sa zaviazali bojovať proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Komisia vo svojej sociálnej agende na roky 2005 – 2010 označila rok 2010 za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, aby sa na začiatku realizácie Lisabonskej stratégie znovu potvrdil a posilnil pôvodný politický záväzok EÚ dosiahnuť „rozhodujúci vplyv na odstránenie chudoby“. Potvrdenie európskeho roka 2010 Európskym parlamentom a Radou bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii L 298 dňa 7. 11. 2008.

Stiahnite si Strategický rámcový dokument v PDF.

www.protichudobe.sk


Chcete vedieť, kto sú vyslanci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010?