Banská Bystrica

Kedy a kde:

16. októbra 2010 od 10.00 do 17.00 v Europa Shopping Center

Vystavujúce organizácie:

Áno pre život, n.o.
Slovenské misijné hnutie
DOM Božieho milosrdenstva, n.o.
Diecézna charita, Dom pre núdznych
Domka – Združenie saleziánskej mládeže
Spoločenstvo Svätej rodiny, Detský domov Potôčik
Centrum dobrovoľníctva, o.z.
Návrat,o.z. – Centrum Návrat v Banskej Bystrici
Mesto Banská Bystrica
Komunitná nadácia Zdravé mesto
C.A.R.D.O.
SAVIO, o.z.
OZ DOBRÝ PASTIER-KLÁŠTOR POD ZNIEVOM
Zachráňme Kukulíka