Veľtrh sociálnych aktivít v Žiline

Pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby, Sociálna subkomisia KBS a Fórum kresťanských inštitúcií spolu so Žilinskou diecézou a s viacerými miestnymi cirkevnými organizáciami usporiadali v piatok, 14. októbra v Žiline vo Farskom pastoračnom centre N3, Veľtrh sociálnych aktivít.

Takýto typ podujatia sa uskutočnil v Žiline po prvýkrát. Jeho hlavnou myšlienkou bolo vytvoriť platformu pre dialóg cirkevných, štátnych a samosprávnych inštitúcií, ktoré pomáhajú chudobným a núdznym. Každý z prítomných odprezentoval svoj záber činnosti pre núdznych. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý denne vybaví cca 1200 klientov, Žilinský samosprávny kraj s množstvom aktivít vo všetkých oblastiach pre núdznych a inštitúcie zabezpečujúce služby týmto ľuďom, Diecézna charita s farskými charitami, sestry Panny Márie Útechy s nocľahárňou pre ženy bez domova, Slovenské misijné hnutie konkrétnou pomocou pre misie, Áno pre život s Domovom Gianny Beretty Mollovej v Rajci, Františkánsky svetský rád, o.z. V. I. A. C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže  z  Oravy s aktivitami pre nezamestnaných mladých a ďalšie organizácie.

Veľkým povzbudením bola prítomnosť otca biskupa Petra Rusnáka,  predsedu Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS, ktorý apeloval, aby naše sociálne aktivity vychádzali zo Slova. Po sv. omši, ktorú celebroval žilinský diecézny biskup Tomáš Galis, predseda Rady pre mládež a univerzity, nasledovala krížová cesta, ktorá bola slávená Svätým otcom Františkom s účastníkmi Svetových dní mládeže v Krakowe a  dostala názov „Cesta milosrdenstva“. Autor jej zamyslení, krakovský pomocný biskup Grzegorz Ryś spojil každé zo štrnástich zastavení s niektorým skutkom telesného alebo duchovného milosrdenstva.

Titul podujatia Nezostaň v pomoci sám – spájajme sa pre pomoc núdznym -  sa napĺňa v každodennej spolupráci zúčastnených sociálnych inštitúcií a aktivistov v pomoci núdznym. Účastníci sa na záver zhodli na potrebnosti takéhoto stretnutia a deklarovali ochotu bližšie spolupracovať na sociálnych dielach pre chudobných a núdznych. Veľtrh sociálnych aktivít sa v tomto roku koná pod záštitou predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej Únie.