Veľtrh sociálnych aktivít na Medzinárodnom maratóne mieru

“Kde sú ľudia odsúdení na život v chudobe, tam sú porušované ľudské práva. Zjednotiť sa pre ich dodržiavanie je našou svätou povinnosťou.”

Na problémy chudoby upozorňovalo Fórum kresťanských inštitúcií počas víkendu 30.9. – 2.10.2016 na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach (MMM). Dobrovoľníci – sociálni aktivisti – mali možnosť počas MMM prezentovať aktivity neziskových organizácií a charity v prospech núdznych.17. október bol uznesením Valného zhromaždenia OSN vyhlásený za Medzinárodný deň za odstránenie chudoby. OSN vo svojej rezolúcii, ktorou vyhlásila Medzinárodný deň za odstránenie chudoby, konštatuje, že odstránenie chudoby a biedy vo všetkých, no zvlášť v rozvojových krajinách, sa stalo jednou z priorít rozvoja a domnieva sa, že úsilie o odstránenie chudoby a biedy si vyžaduje informovanosť verejnosti. Ďalej vyzýva všetky štáty, aby tento deň venovali prezentácii a propagácii konkrétnych aktivít týkajúcich sa odstránenia chudoby a núdze, primerane situácii v danej krajine. Vyzýva medzivládne a mimovládne organizácie, aby na požiadanie pomohli štátom pri organizovaní národných podujatí v rámci slávenia Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby, venujúc patričnú pozornosť špecifickým problémom biedy. FKI spolu s partnermi zareagovalo na túto výzvu Veľtrhom sociálnych aktivít. Veľtrhy v tomto roku boli odštartované na festivale Pohoda v mesiaci 7. – 10.7.2016.

Počas víkendu na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach sme mali možnosť rozprávať sa s ľuďmi, ktorí prišli, či už ako účastníci alebo so zámerom povzbudiť bežcov, o problémoch chudoby a o organizáciach, ktoré pracujú s núdznymi. Organizácie sa prezentovali pomocou bannerov, na ktorých boli krátke informácie a fotografie z ich činnosti.

„Sociálne organizácie majú často toľko neviditeľnej práce s núdznymi, že im neostáva čas a priestor na prezentáciu svojej činnosti. Preto sa snažíme vytvárať podmienky aby sa o ich záslužnej práci dozvedela verejnosť aj na akciách takéhoto typu. Sme vďační organizátorom Maratónu, že majú porozumenie aj pre takúto formu solidarity s núdznymi“ hovorí predsedníčka Fóra kresťasnkých inštitúcií Katarína Hulmanová. Vo verejnej prezentácii sme poukazovali na činnosť organizácií: Arcidiecézna charita Košice, Maják nádeje,  Oáza-nádej pre nový život,, Horúci tím- pastoračné centrum Rómov, Dobrota pre Afriku, Komunita sv. Egídia, sestry Vincentky, sociálne sestry, Potravinová banka slovenska, Evanjelická diakonia, práca s Rómami na sídlisku Luník a iných.

Prezentácia počas maratónského víkendu priniesla množstvo zaujímavých pohľadov na problémy chudoby ako aj milé stretnutia s úspešnými športovými reprezentantmi, najväčšími favoritmi maratónu, bežcami z Kene a zlatým bežcom z Olympíjskych hier z Ria Matejom Tóthom.„Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli aby sme sa MMM mohli zúčastniť a veríme, že sa na Maratóne stretneme aj v roku 2017“ dodala koordinátorka projektu Veľtrh sociálnych aktivít, Anna Horváthová.

Vítame a oceňujeme dlhodobé partnerstvo so Sociálnou subkomisiou teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska, so zastúpením Európskej komisie  na Slovensku, s Nadáciou Konrada Adenauera, Slovenskou katolíckou charitou, Evanjelickou diakoniou a inými partnermi. Organizovanie Veľtrhu na Slovensku považujeme za adekvátnu a správnu odpoveď našej krajiny  na spomenuté výzvy OSN. Dúfame, že toto podujatie sa stane platformou dialógu a spolupráce medzi ľuďmi, ktorí stoja v blízkosti chudobných a tými, čo svojimi rozhodnutiami hlboko ovplyvňujú ich , ale i naše životy.