Veľtrh sociálnych aktivít v Trnave

Pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby, v stredu 9.11.2016 organizovala Trnavská arcidiecézna charita v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcií už tradičný Veľtrh sociálnych aktivít. Akciu, vďaka ktorej mali možnosť pomáhajúce organizácie regiónu počas celého dňa prezentovať svoje činnosti. 

Veľtrh sociálnych aktivít sa tento rok konal v City Aréne, čo je najväčšie a najnavštevovanejšie nákupne centrum v Trnave. Po oslovaní riaditeľa City Arény, sme dostali kladnú a veľmi ústretovú odpoveď na konanie tejto akcie. Stretli sme sa so záujmom, že aj akcie takého typu majú miesto v strediskách ako City Aréna a veríme, že v tejto spolupráci ostaneme aj po ďalšie roky. Propagačné stánky organizácií boli vystavené priamo v hlavnej uličke centra, čo malo za následok záujem zo strany okoloidúcich zastaviť sa, a aspoň na chvíľu nakuknúť, čo sa v týchto stánkoch vystavuje.

Úvodného slova sa ujal otec biskup Peter Rusnák. Nasledoval príhovor riaditeľa Trnavskej arcidiecéznej charity Ing. Miroslava Dzurecha. Počas celého dňa mali návštevníci možnosť prostredníctvom veľkoplošného plátna sledovať prezentácie jednotlivých pomáhajúcich organizácií, ktoré sa akcie zúčastnili. S príhovormi postupne vystupovali i zástupcovia zúčastnených organizácii. V stánkoch sa mohli ľudia zo širokej verejnosti oboznámiť s činnosťou a službami, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi v našom regióne. Zároveň mali možnosť spoznať prácu šikovných rúk klientov, potešiť seba či blízkeho darčekom s hrejivým pocitom, že prispeli na dobrú vec.

Celá akcia sa tešila záujmu ľudí, ktorí sa pri stánkoch zastavovali, živo diskutovali o dnešných problémoch, o práci s ľuďmi v núdzi, možnostiach ako pomáhať i ako sa stať dobrovoľníkom. Odhadujeme, že počas celého dňa sme dokázali rozšíriť obzor informácii viac ako 400 ľuďom z verejnosti.

Darí sa takto napĺňať aj jeden z cieľov tejto pravidelnej akcie a to vytvárať platformy spolupráce a oslovovať verejnosť na Slovensku, s cieľom robiť ju vnímavejšou k ľuďom, ktorí sa ocitli v akejkoľvek núdzi alebo v existenčných problémoch.

Myslíme si, že tento rok bol úspešný, podarilo sa nám nadviazať možné spolupráce, aspoň v malej miere prispieť k rozšíreniu informovanosti bežných ľudí a podnietiť vnímavosť voči problémom tých, ktorí sa dostávajú do neľahkých životných situácií. Svedčia o tom aj spätné odozvy a reakcie verejnosti, ktoré sa nám dostávajú.

Na Veľtrhu sa aktívne zúčastnilo 11 organizácií z Trnavy a okolia: Trnavská arcidiecézna charita, Centrum pre pomoc rodine, Dobrota sv. Alžbety, Nadácia jeden druhému, Koburgovo, OZ Samaria, Tamara azylový dom, Občianska hliadka, Dobrovoľnícke centrum TTADCH, KC OZ Tennet a Domum. Tieto organizácie venovali výrobky svojich klientov do tomboly, ktorá bola žrebovaná na konci dňa. Aj takýmto spôsobom sme zvýšili motiváciu ľudí, zastaviť sa pri propagačných stánkoch a zapojiť sa do diskusie s organizáciami. 

Ďakujeme všetkým zúčastnením a tešíme sa na spoluprácu aj v budúcom roku.