Podujatia 2016

Pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby, ktorý je  dňa 17. októbra, Fórum kresťanských inštitúcií v spolupráci s Nadáciou Konrada Adenauera a Zastúpením Európskej komisie na Slovensku organizovalo XI. ročník prezentácie prosociálnych organizácií s názvom Veľtrh sociálnych aktivít.

Veľtrhy sociálnych aktivít sa v roku 2016 konali v týchto mestách: 

Trenčín- prezenčný stánok na festivale Pohoda

Brezno- stretnutie sociálnych iniciatív, samosprávy, cirkví a tretieho sektora

Žilina- stretnutie sociálnych iniciatív, samosprávy, cirkví a tretieho sektora

Košice- prezenčný stánok na Medzinárodnom maratóne mieru

Bratislava- stretnutie sociálnych iniciatív, samosprávy, cirkví a tretieho sektora v NR SR

Trnava- prezentácia sociálnych organizácií v City Aréne