Bratislava

Kedy a kde:

15. októbra 2010 od 11.00 do 19.00 v Eurovea

Vystavujúce organizácie:

SAVIO, o.z.
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Slovenská katolícka charita
OZ Slnečnica Slovensko
Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku
C.A.R.D.O.
OZ Ain Karim
OZ Ulita
OZ Bol raz jeden človek
Depaul Slovensko, n.o.
Hľa, človek
Národné bratstvo OFS Sedembolestnej Panny Márie
Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie (USKI)
Katolícka jednota Slovenska o.z.
Centrum pre rodinu – Pezinok
Priatelia spoločenstva Cenacolo
OZ Dobrota sv. Alžbety
OZ Horúci tím

Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Bratislava Andrej Ďurkovský: