Konferencia proti hazardu

15. októbra 2015 sa v Zichyho paláci v Bratislave uskotočnila konferencia na tému: Nelátkové závislostí a ich vplyv na človeka a spoločnosť. Konferenciou sme podporili petíciu proti hazardu a prezentovali sociálne organizácie. 

Záznam z konferencie si môžete pozrieť tu:

Záznam z konferencie 1/3Záznam z konferencie 2/3Záznam z konferencie 3/3