Veľtrh sociálnych aktivít na festivale Pohoda

Prvá prezentácia Veľtrhu sociálnych aktivít sa uskutočnila na festivale Pohoda v dňoch 7. – 9. júla 2016, kde sme sa úspešne uchádzali o prezentačné miesto v stane neziskových organizácií. Zamerali sme sa na dve kľúčove témy, a to je otázka bezdomovectva a dlhodobé a stimulujúce aktivity v rómskych komunitách.
Pre prezentáciu boli pripravené samonostatné banery, letáčiky s inšpiráciami ako pomáhať a zapojiť sa do dobrovoľníckej práce, informácie o organizáciách, ktoré sa doteraz zúčastnili veľtrhu sociálnych aktivít a drevené výrobky z rezbárskej dielne našej členskej organizácie Horúci tím – pastoračné centrum Rómov v Čičave.
Cieľom našej prezentácie bolo:
  • poukázať mladým, že problémy chudoby a sociálneho vylúčenia síce existujú, ale taktiež existujú dlhodobé a efektívne riešenia, ktoré rešpektujú ľudskú dôstojnosť
  • ukázať im možnosti ako pomáhať
  • poskytnúť informácie o organizáciách, ktoré pôsobia v oblasti pomoci chudobným  a poukázať na možnosť dobrovoľníčiť v týchto organizáciách.
Na našom stanovišti sa striedali dvojice dobrovoľníkov a rozprávali sa so záujemcami o tému. Počas dvoch  hodín náš si stánok pozrelo asi 120 ľudí, pričom sme mali príležitosť sa porozprávať asi s 50 ľuďmi. Považujeme za dôležité, aby sme vedeli osloviť aj takúto cieľovú skupinu a nevyhýbali sa podujatiam takéhoto druhu a nezostali len vo svojom úzkom prostredí.
FKI vyjadruje vďačnosť organizátorom festivalu Pohoda, že nám umožnili prítomnosť a Nadácii Konrada Adenauera za finančnú podporu a spoločnú prípravu konceptu našej prezentácie na festivale Pohoda.