Stretnutie sociálnych organizácií so samosprávou

22. októbra 2015 sa v Trenčíne uskutočnilo stretnutie sociálnych organizácií so samosprávou. Sociálne organizácie diskutovali so zástupcami VÚC a primátorom o možnostiach ako zlepšiť svoje fungovanie a efektívnejšie pomáhať.