17. október
Medzinárodný deň
za odstránenie chudoby
2014

05. okt. Košice: Medzinárodný maratón mieru

prezentácia organizácií

14. okt. Nitra: OC Mlyny

prezentácia organizácií

15. okt. Bratislava: Dom Quo Vadis

Predáška sestry Veroniky Kataríny Barátovej na tému sociálne aspekty učenia sv. Terezie z Lisieux

16. okt. Bratislava: kinosála NR SR

konferencia

17. okt. Trnava: Hlavná ulica

prezentácia organizácií