Stretnutie s otcom biskupom a samosprávou

7. októbra sa pod záštitou Veľtrhu sociálnych aktivít v Rožňave uskutočnilo stretnutie členov a partnerov FKI s otcom biskupom a samosprávou. Organizácie predstavili otcovi biskupovi svoju činnosť  a následne spoločne diskutovali so zástupcami VÚC, primátorom a ÚPSVaR o možnostiach ako zlepšiť  a zosieťovať svoje služby v pomoci občanom.
Tlačovú správu zo stretnutia si môžete prečítať tu.