Stretnutie s otcom biskupom a samosprávou

16. októbra 2015 sa v Nitre pod záštitou FKI uskutočnilo stretnutie členov a partnerov združenia s otcom biskupom Judákom a samosprávou. Stretnutie začalo sv. omšou po ktorej nasledovalo predstavenie sociálnych organizácií otcovi biskupovi. Po obede prebehla diskusia so samosprávou.