Bratislava

16. októbra 2014 od 08:00 hod. do 12:30 hod.
kinosála NR SR, Námestie Alexandra Dubčeka 1 Bratislava

Program

8.00 – 8.30 prezentácia

8.30 Príhovory predstaviteľov spoluorganizujúcich inštitúcií :

 • Ján Podmanický, predseda Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci
 • Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
 • Agáta Pešková, zástupkyňa riaditeľa zastúpenia Nadácia Konrada Adenauera v SR
 • Peter Rusnák, predseda Sociálnej subkomisie KBS
 • Katarína Hulmanová, predsedkyňa Fóra kresťanských inštitúcií

9.15 prvý blok

 • Úloha a možnosti tretieho sektora, štátu a cirkví pri starostlivosti o ľudí ohrozených chudobou, Radovan Gumulák, Slovenská katolícka charita, generálny sekretár
 • Rozvojová spolupráca – iniciatívy pre odstránenie extrémnej chudoby vo svete, Marián Čaučík MVRO, eRko
 • Musíme konať dnes, aby sme zachránili zajtrajšok, Róbert Neupauer, Rómske duchovno-spoločenské stredisko Krížová Ves
 • Adoptuj si chudobného, Peter Gombita, riaditeľ n.o. Oáza nádej pre život , Košice
 • Pôjdeme na ulicu? Peter Kulifaj, predseda o.z. Mládež ulice, Bratislava

10.30 Prestávka, občerstvenie

10.45 druhý blok

 • Sen za štyri eurá, Julia Bodoríková, Dom Charitas sv. Kláry, Liptovský Mikuláš
 • Alzheimer sa ma netýka. ZATIAĽ.. Alžbeta Veselá, štatutárka Centra MEMORY, Bratislava
 • Edukácia jednotlivcov s hluchoslepotou na Slovensku, Miloš Kollár, riaditeľ
 • Evanjelickej špeciálnej základnej školy internátnej pre hluchoslepé deti, Červenica
 • Hospicová a paliatívna starostlivosť v domácom prostredí, sr. Judita, Občianske združenie SLNEČNICA Slovensko
 • Dobrovoľníctvo, CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum

12.00 Tlačová beseda a občerstvenie

Podujatie sa uskutoční pod záštitou Jána Podmanického, predsedu Výboru NR SR pre sociálne veci.

Vašu účasť (meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu každého účastníka) prosím nahláste na mailovú adresu info@fki.sk alebo prostredníctvom formulára do 14. októbra.

Regionálna koordinátorka:

Katarína Hulmanová hulmanova@fki.sk 0903 783 229