Košice

5. októbra 2014 od 09:00 hod.
Medzinárodný maratón mieru, pred budovou ABÚ, Hlavná 28, Košice

Vystavujúce organizácie

Oáza – Nádej pre nový život n.o. venuje celkovú starostlivosť bezdomovcom z Košíc a okolia. Poskytuje nielen ubytovanie, stravu, oblečenie ale aj komplexné služby. www.oaza-nadej.org

OZ Maják nádeje poskytuje pomoc rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi. Hlavným predmetom činnosti je ochrana ľudskej dôstojnosti, zmierňovanie a odstraňovanie príčin morálnej a hmotnej biedy rodín v núdzi. www.majak-nadeje.eu

OZ Krok za krokom pripravuje voľnočasové aktivity pre deti predovšetkým zo sociálne slabších rodín. www.krokzakrokom.sk

Arcidiecézna charita Košice poskytuje verejnoprospešnú činnosť formou sociálnych, zdravotníckych, charitatívnych i výchovno-vzdelávacích služieb a inej nevyhnutnej pomoci bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie. www.charita-ke.sk

Regionálna koordinátorka:

Ľubica Dojčárová dojcarova.lubica@gmail.com