Trnava

17. októbra 2014 od 11:00 hod.
pred budovou Charity na Hlavnej ulici 43, Trnava

 

Veľtrh sociálnych aktivít sa v Trnave uskutoční na pešej zóne pred budovou Charity Hlavná 43 dňa 17.10.2014 v čase od 11 hod. do 17 hod. Organizátorom je Trnavská arcidiecézna charita a pozvala k účasti ďalších 9 mimovládnych organizácií, ktoré pracujú s klientmi v núdzi. Sú to azylové domy, rómske komunitné centrá, organizácie pracujúce s bezdomovcami a.i.

Vystavujúce organizácie:

  • Trnavská arcidiecézna charita
  • Úsmev ako dar – Centrum Mak
  • Záujmové združenie Rodina – Azylový dom Tamara
  • Centrum pomoci pre rodinu
  • DOMUM zariadenie sociálnych služieb
  • Občianske združenie Ain Karim
  • Centrum Koburgovo, n.o.
  • OZ SAMARIA

Regionálna koordinátorka:

Zuzana Ryšková zuzana.ryskova@charitatt.sk

Trnavská arcidiecézna charita
Úsmev ako dar – Centrum Mak
Záujmové združenie Rodina – Azylový dom Tamara
Centrum pomoci pre rodinu
DOMUM zariadenie sociálnych služieb
Občianske združenie Ain Karim
Centrum Koburgovo, n.o.
OZ SAMARIA