Strom hojnosti

                           Symbolom Veľtrhu sociálnych aktivit pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie  chudoby je Strom hojnosti, ktorého autorom je Fero Guldan.

 

 

Fero Guldan: Strom hojnosti