Trnava

17. októbra 2013 o 11:00 – 17:00 hod.
v OC Galéria Tesco, Trnava

Trnavská arcidiecézna charita v spolupráci s Fórem kresťanských inštitúcií v spolupráci s Trnavskou arcidiecéznou charitou a ďalšími neziskovými organizáciami organizuje v Trnave už po štvrtýkrát Veľtrh sociálnych aktivít, ktorý sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby. Tak ako minulý aj tento rok budú organizácie prezentovať svoje aktivity zamerané na zmierňovanie chudoby v Obchodnom centre Galéria v Trnave a to vo štvrtok 17.10.2013 v čase od 11 hod. do 17 hod.

Veľtrh sociálnych aktivít v Trnave otvorí svätá omša v kostole sv. Jozefa na Paulínskej ulici o 9. hodine. Veriacim sa prihovorí biskupský vikár Róbert Kiss. O 11. hodine bude Veľtrh slávnostne otvorený v OC Galéria Tesco Trnava a potrvá do večerných hodín. Veľtrh sa koná pod záštitou primátora mesta Trnava Vladimíra Butka a v spolupráci s Trnavskou arcidiecézou.Veľtrh sociálnych aktivít 2013 Trnava

Fórum kresťanských inštitúcií, ktoré je hlavným organizátorom podujatia, na Veľtrhu sociálnych aktivít prezentuje prostredníctvom výstavy a účasti aktivistov vo verejnom priestore a obchodných centrách v štyroch slovenských mestách Košice, Bratislava, Nitra a Trnava existujúce inštitúcie, ktoré sa angažujú v pomoci pre rodiny, ženy a deti a osamelých v núdzi, bezdomovcov, pre ľudí trpiacich závislosťami, nezamestnaných, zaoberajú sa riešením rómskej problematiky, či rozvojovou medzinárodnou pomocou. v Košiciach sa Veľtrh uskutočnil v rámci Medzinárodného maratónu mieru.

Prezentujúce organizácie

Ain Karim, o. z.
Centrum MAK
Centrum pomoci pre rodinu v Trnave
Rodinný detský domov Kocurice
OZ Dobroprajnosť, Odevný sklad v Galante
STORM Centrum Koburgovo
Záujmové združenie Rodina
Trnavská arcidiecézna charita

Regionálni koordinátori:

Bratislava Katarína Hulmanová info@fki.sk 0903 783 229

Trnava Boris Hrdý riaditel@charitatt.sk 0903 402 133

Nitra Petra Bajlová p.bajlova@gmail.com 0905 685 418

Košice Ľubica Dojčárová