Nitra

17. októbra 2013 o 16:30 hod.
v OC Galéria Mlyny, Nitra

Vo štvrtok 17. októbra sa pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby bude vo vstupnom vestibule OC Galéria Mlyny konať 8. ročník Veľtrhu sociálnych aktivít, na ktorom sa predstaví 16 oVeľtrh sociálnych aktivít Nitrarganizácií angažujúcich sa v sociálno-charitatívnej oblasti. Podujatie má za cieľ zviditeľniť neviditeľných – organizácie a iniciatívy, ktoré bez svetla reflektorov a médií svojou každodennou prácou, sa snažia zmierňovať núdzu a problémy tých, ktorí si sami nevedia pomôcť. Zároveň má ambíciu aj osloviť verejnosť a robiť ju vnímavejšou k ľuďom, ktorí sa ocitli v existenčných problémoch.

Oficiálna časť podujatia, ktoré organizuje Fórum kresťanských inštitúcií v spolupráci s mestom Nitra a ďalšími partnermi, začne moderovaným programom o 16.30 hod. V ňom popri predstavovaní aktivít jednotlivých organizácií vystúpia A’cappella zoskupenie Close Harmony Friends ako aj tanečníci z Akadémie pohybu a umenia.

Prezentujúce organizáciePodujatie na Výveske

Boj proti hladu (www.bojprotihladu.sk),

 Denný stacionár pre ľudí s autizmom v Nitre (szss-nitra.sk),

 Deti Dunaja, o.z (www.detidunaja.sk),

Diecézna charita Nitra (charitanitra.sk),

EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského (www.effeta.sk),

Fórum života, o.z. (www.forumzivota.sk),

Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky Nitra (charitanitra.sk),

Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého (www.ssps.sk),

Nitrianska komunitná nadácia (www.nkn.sk),

OZ Centrum pre rodinu – Nitra (www.centrumprerodinu.sk),

Sociálne centrum Šurany (www.vincent.sk),

Spoločnosť dcér kresťanskej lásky (www.vincentky.sk),

Spolok sv. Vincenta (www.vincent.sk),

Správa zariadení sociálnych služieb (szss-nitra.sk),

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska-Nitra (www.nitra.unss.sk),

Viera a svetlo (www.vieraasvetlo.sk)

YMCA (www.ymca-nitra.sk)

Regionálni koordinátori:

Bratislava Katarína Hulmanová info@fki.sk 0903 783 229

Trnava Boris Hrdý riaditel@charitatt.sk 0903 402 133

Nitra Petra Bajlová p.bajlova@gmail.com 0905 685 418

Košice Ľubica Dojčárová