Bratislava

17. októbra 2013 o 15:00 – 19:00 hod.
v OC Galéria Tesco Lamač, Bratislava

Vo štvrtok 17. októbra sa pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby bude vo OC Galéria TESCO Lamač konať 8. ročník Veľtrhu sociálnych aktivít, na ktorom sa predstaví takmer 20 organizácií angažujúcich sa v sociálno-charitatívnej oblasti. Podujatie má za cieľ zviditeľniť neviditeľných – organizácie a iniciatívy, ktoré bez svetla reflektorov a médií svojou každodennou prácou, sa snažia zmierňovať núdzu a problémy tých, ktorí si sami nevedia pomôcť. Zároveň má ambíciu aj osloviť verejnosť a robiť ju vnímavejšou k ľuďom, ktorí sa ocitli v existenčných problémoch.

Oficiálna časť podujatia začne programom o 17.30 hod.Veľtrh sociálnych aktivít 2012 Bratislava

Srdečne Vás pozývame.

Sprievodný program:

17:30 – 19:00

- príhovory organizátorov a hostí

Pavol Kossey, podpredseda FKI, Dušan Chrenek, vedúci zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Viera Kimerlingová, viceprimátorka mesta Bratislavy

- prezentácia vystavujúcich organizácií s hudobným programom

Moderuje Štefan Bučko

Účinkuje Maroš Bango

Aj keď je nevidiaci, napriek tomu na život nezanevrel. Koncertuje po celom Slovensku a publikum ho pre jeho hlas a podobný životný osud prirovnáva k svetoznámemu talianskemu tenorovi A. Bocellimu.

Marián Bango je charizmatický nevidiaci spevák a hudobník s viacnásobným talentom, nakoľko ovláda hru na viacerých hudobných nástrojoch, podieľa sa na vlastnej tvorbe piesní a hudby a jeho hlas má krásne a široké zafarbenie. Dokáže veľmi precítene vyjadriť svoj vzťah k hudbe a umeniu a jeho vystúpenia sú pre mnohých veľkým umeleckým zážitkom.

a mladá speváčka Monika BačíkováPodujatie na Výveske

Zoznam vystavujúcich organizácií Bratislava 2013 (PDF)

 

Fórum kresťanských inštitúcií, ktoré je hlavným organizátorom podujatia, na Veľtrhu sociálnych aktivít prezentuje prostredníctvom výstavy a účasti aktivistov vo verejnom priestore a obchodných centrách v štyroch slovenských mestách Košice, Bratislava, Nitra a Trnava existujúce inštitúcie, ktoré sa angažujú v pomoci pre rodiny, ženy a deti a osamelých v núdzi, bezdomovcov, pre ľudí trpiacich závislosťami, nezamestnaných, zaoberajú sa riešením rómskej problematiky, či rozvojovou medzinárodnou pomocou. v Košiciach sa Veľtrh uskutočnil v rámci Medzinárodného maratónu mieru.

Regionálni koordinátori:

Bratislava Katarína Hulmanová info@fki.sk 0903 783 229

Trnava Boris Hrdý riaditel@charitatt.sk 0903 402 133

Nitra Petra Bajlová p.bajlova@gmail.com 0905 685 418

Košice Ľubica Dojčárová