17. október
Medzinárodný deň
za odstránenie chudoby
2013

Veľtrh sociálnych aktivít Bratislava

Veľtrh sociálnych aktivít Trnava

 

Veľtrh sociálnych aktivít Nitra