Trnava

17. októbra 2011 popoludní
v OC Galéria Tesco v Trnave

Dňa 17.10.2012 v čase od 10hod. do 17hod. sa v OC Galéria Tesco Trnava uskutočnil Veľtrh sociálnych aktivít. Prezentáciou svojej činnosti a práce s chudobnými ľuďmi a rodinami sa pripojilo osem zúčastnených organizácií k myšlienke Medzinárodného dňa boja za odstránenie chudoby. Chudoba je fenoménom spoločenským a dotýka sa každého človeka a uvažovať o nej znamená sa jej dotýkať, prichádzať s ňou do bezprostredného kontaktu. Do takéhoto kontaktu s ňou v rôznych formách prichádzajú všetky organizácie, ktoré sa na podujatí prezentovali. Organizácie, ktoré sa Veľtrhu sociálnych aktivít zúčastnili, prišli do osobného kontaktu s ľuďmi a mohli tak ľudí informovať o svojej činnosti a priblížiť im rôzne formy chudoby tak, ako ju poznajú ony. V prezentačných stánkoch bolo možné si pozrieť výrobky z chránených dielní a získať podrobnejšie informácie o službách týchto organizácií:

Trnavská arcidiecézna charita, Trnava
OZ Savio, Bratislava
OZ Samaria, Hlohovec
OZ Ain Karim, Šamorín
Klub vozíčkárov, Trnava
Centrum Mak, Trnava
Azylový dom Tamara, Trnava
Jozefínum, Dolná Krupá

Neostáva než poďakovať Fóru kresťanských inštitúcií za zastrešenie tohoto dňa, tiež organizáciám a všetkým dobrovoľníkom za účasť a aktívnu prezentáciu svojej činnosti a  OC Galéria Tesco Trnava za bezplatné využitie priestoru.

(info a fotografie z VSA v Trnave prevzaté z charitatt.sk)

Podujatie na Facebooku