Tlačová správa: Veľtrh sociálnych aktivít v Trnave

1. Október 2010

“Kde sú ľudia odsúdení na život v chudobe, tam sú porušované ľudské práva. Zjednotiť sa pre ich dodržiavanie je našou svätou povinnosťou”.

Na problémy najchudobnejších vrstiev ľudí a možnosti ich riešení  upozorňuje široká koalícia partnerov z tretieho sektora, cirkvi, univerzitného prostredia, samosprávy, štátnej správy a podnikateľského prostredia   pri príležitosti  Európskeho  roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Jeseň sa nesie v znamení boja proti chudobe. V dňoch 17. – 19. septembra  sa uskutočnila celosvetová kampaň Stand up and take action. Zapojilo sa do nej 74 krajín a uskutočnilo sa 1 847 podujatí. Aj 17. október, Medzinárodný deň za odstránenie chudoby je šancou Postaviť sa a Prehovoriť (Stand Up and Speak Out) za všetkých ľudí, ktorí zomierajú kvôli extrémnej chudobe a milióny ďalších, ktorí trpia nedostatkom jedla, čistej vody, základnej zdravotnej starostlivosti, vzdelania, mieru a bezpečnosti. Slováci taktiež pomáhajú prekonávať extrémnu chudobu prostredníctvom svojej osobnej práce v chudobných krajinách a taktiež viacerými úspešnými zbierkami, ktoré podporujú prácu týchto aktivistov a viaceré konkrétne projekty. Sú to napr. práve prebiehajúca zbierka Boj proti hladu alebo  známa zbierka Dobrá novina.

Aj na Slovensku sa konajú viaceré podujatia , ktorých cieľom je senzibilizovať verejnosť voči chudobe, ale aj vytvárať synergiu v spoločnosti na prekonanie najvážnejších sociálnych problémov, najmä extrémnej chudoby.

Podujatia v Trnave sa začnú 1. októbra. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar si Vás dovoľuje pozvať na 5. ročník konferencie Mosty k rodine, ktorá sa uskutoční dňa 1. 10. 2010 o 09:00 hod v budove Trnavskej univerzity v Trnave , ktorej témou je sociálna práca s rodinou.

Pri príležitosti 17. októbra – Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby, organizuje Fórum kresťanských inštitúcií ( FKI  www.fki.sk ) od r.2006 Veľtrh sociálnych aktivít. Výstava sa uskutoční vďaka láskavej podpore zábavno obchodného centra Max 16.októbra  v sobotu  medzi 10 – 17. hodinou. Primátor mesta Trnava prevzal záštitu nad týmto podujatím.

Zámerom Veľtrhu sociálnych aktivít je osloviť verejnosť na Slovensku, s cieľom:

  • robiť ju vnímavejšou k ľuďom, ktorí sa ocitli v akejkoľvek núdzi
  • poukázať na množstvo drobných a vytrvalých snažení zameraných na zlepšenie situácie ohrozených a biednych, ale aj na prevenciu a podporu na ceste k samostatnosti a zodpovednosti za seba.
  • aktivizovať verejnosť k hľadaniu možných riešení, ako pomôcť ľuďom  ktorí sa ocitli v núdzi
  • spájať aktivistov, akademické prostredie, samosprávu a štátnu správu a hľadať efektívne formy spoločného boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

FKI bude na Veľtrhu sociálnych aktivít prezentovať prostredníctvom banerových výstaviek v obchodných centrách v piatich slovenských mestách existujúce inštitúcie, ktoré sa angažujú v pomoci pre  rodiny, ženy a deti a osamelých v núdzi, bezdomovcov, pre ľudí trpiacich závislosťami, nezamestnaných, zaoberajú sa riešením rómskej problematiky, či rozvojovou medzinárodnou pomocou.

Veľtrh sociálnych aktivít sa uskutoční v  nasledovných slovenských mestách: Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Prešov a Trnava.

Pri príležitosti piateho ročníka Veľtrhu sociálnych aktivít Fórum kresťanských inštitúcií vytvorilo webovú stránku www.chudoba.sk .

17. október bol vyhlásený za Medzinárodný deň za odstránenie chudoby uznesením Valného zhromaždenia OSN zo dňa 22.decembra 1992. Deň 17. október nebol vybraný náhodne, ale viaže sa s menom francúzskeho katolíckeho kňaza Josepha Wresinského (1917 – 1988), na výzvu ktorého sa 17. októbra 1987 zišlo na námestí Trocadero v Paríži 100 000 ľudí zo všetkých sociálnych vrstiev a z rôznych končín sveta, aby vyvinuli tlak na spoločnosť k rešpektovaniu ľudských práv. Slávnostne bola osadená pamätná tabuľa všetkým obetiam hladu, nevedomosti a násilia

Vážnosť a dôležitosť  tohtoročnej  pripomienky boja proti chudobe zvýrazňuje aj skutočnosť, že pre posilnenie záväzku EÚ dosiahnuť rozhodujúci vplyv na odstránenie chudoby Európska komisia vyhlásila rok 2010 za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu www.protichudobe.sk,   http://www.2010againstpoverty.eu/?langid=sk

Kontakt:

Ing. Mgr. Ján Ňukovič, celoslovenský koordinátor  info@fki.sk 0903982096

PhDr.Boris Hrdý,  koordinátor pre Trnavu riaditel@charitatt.sk 0903 402 133

Ing. Jozef Predáč, komunikácia s médiami  info@fki.sk 0903982097

Tlačová správa vo formáte DOC