Veľtrh sociálnych aktivít na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach

10. Október 2017

Na celom svete je maratónsky beh úzko spájaný s charitou a pomocou núdznym. Na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach (MMM) na problémy chudoby upozorňovalo Fórum kresťanských inštitúcií. Dobrovoľníci – sociálni aktivisti – mali možnosť počas maratónského víkendu (30.9-1.10.2017) prezentovať aktivity neziskových a charitatívnych organizácií v prospech núdznych.

Zámerom Veľtrhu sociálnych aktivít je vytvárať platformy spolupráce a  osloviť verejnosť na Slovensku, s cieľom robiť ju vnímavejšou k ľuďom, ktorí sa ocitli v akejkoľvek núdzi alebo v existenčných problémoch. Ďalej poukázať na usilovnú, dlhodobú a často neviditeľnú prácu sociálnych inštitúcií a dobrovoľníkov, na  množstvo a rozmanitosť aktivít zameraných na zlepšenie situácie ohrozených a biednych, ale aj na prevenciu a podporu na ceste k zodpovednosti za seba a k zlepšeniu kvality života. Chceme aktivizovať zodpovedných a verejnosť k hľadaniu riešení, ako pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi a iniciovať a realizovať efektívne partnerstvá a hľadať konkrétne a spoločné riešenia závažných celoslovenských, regionálnych a miestnych sociálnych problémov. Taktiež chceme poukázať na iniciatívy za odstránenie chudoby a exklúzie, ktoré sa iniciujú a realizujú na európskej úrovni.

Počas víkendu sme mali možnosť prezentovať sociálne organizácie priamo v srdci podujatia, v EXPO aréne maratónu. Pomocou rozhovorov, roll-upov a propagačných materiálov sme sa účastníkom ako aj okolo idúcim priblížili organizácie, ktoré  pomáhajú práve tým, ktorých často iný nevidia. Do propagácie sa zapojili nasledujúce organizácie: Oáza-nádej pre nový život, Arcidiecézna charita Košice, Evanjelická diakonia, Katolícka jednota Slovenska, sestry Vincentky a iné.Prezentácia počas maratónského víkendu priniesla množstvo zaujímavých pohľadov na problémy chudoby. Rozhovory, ktoré dobrovoľníci viedli s okoloidúcimi boli obohacujúce pre obe strany. Priblížili sme organizácie, ponúkli možnosť zapojiť sa do dobrovoľníckej práce, vysvetlili, čo a ako organizácie robia,  aby bola ich práca zmysluplná.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli aby sme sa MMM mohli zúčastniť. Organizátorom, že nie sú ľahostajní a vytvárajú priestor aj pre propágáciu sociálnych organizácií, p. Ľubici Dojčárovej za dlhoročnú spoluprácu a dobrovoľníkom.

Vítame a oceňujeme dlhodobé partnerstvo so Sociálnou subkomisiou teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska, so zastúpením Európskej komisie  na Slovensku, s Nadáciou Konrada Adenauera, Slovenskou katolíckou charitou, Evanjelickou diakoniou a inými partnermi. Organizovanie Veľtrhu na Slovensku považujeme za adekvátnu a správnu odpoveď našej krajiny  na spomenuté výzvy OSN. Dúfame, že toto podujatie sa stane platformou dialógu a spolupráce medzi ľuďmi, ktorí stoja v blízkosti chudobných a tými, čo svojimi rozhodnutiami hlboko ovplyvňujú ich, ale i naše životy.