Ako pomôcť chudobným dostať sa z kolotoča dlhov a exekúcií?

3. Február 2017

Pri príležitosti 100. výročia narodenia Josepha Wresinského, iniciátora Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby (12.2.1917 – 14.2.1988) Sociálna subkomisia Teologickej komisie KBS a  Fórum kresťanských inštitúcií v spolupráci so Žilinskou diecézou, Klubom Bl. Karla Habsburského a v rámci projektu PRORURE v rámci programu Erasmus + zorganizovali seminár: Nezostaň v pomoci sám: Ako pomôcť chudobným dostať sa z kolotoča dlhov a exekúcií?

Seminár nadviazal na stretnutie Rád a komisií KBS z decembra 2016 a jeho cieľom je vzdelávať  a podporovať  ľudí, ktorí sa rozhodnú dlhodobo sprevádzať chudobných a pomáhať im pri riešení ich situácie. Hlavným prednášajúcim bol JUDr. Martin Píry, PhD. Seminár sa venoval témam, ktoré sú užitočné pre pracovníkov charít a všetkých, ktorí stoja blízko pri chudobných. Išlo o základnú charakteristiku exekúcií z právneho pohľadu dlhodobej pasce, nebezpečné  časti zmlúv, splátkové kalendáre, urgencie a „inkasné konania“, základnú charakteristiku  exekučného konania, upovedomenie, trovy, lehoty  s akcentom na zmeny od 1.apríla, blokovania účtov, mzdy, odvody, predaj nehnuteľnosti -  základné informácie  a možnosti.

Účastníci seminára sú pripravení v súčinnosti s Centrami právnej pomoci vo svojich regiónoch spolupracovať s ľuďmi, ktorí sa dostali do pasce chudoby a zadlženosti  a chcú aktívne pracovať na zmene svojej situácie. Zároveň organizátori seminára zbierajú podnety z praxe, ktoré môžu vylepšiť systémové opatrenia. Medzi podnetmi z  tohto stretnutia je možné uviesť napr. návrh na rozvoj  finančnej gramotnosti už na školách, lepšia vymožiteľnosť práva, najmä pre živnostníkov, vytvorenie priestoru pre lepšiu súčinnosť samospráv, štátu, cirkví a sociálnych inštitúcií, vytvorenie registra spotrebných úverových zmlúv…

Na tento úvodný seminár nadviaže vzdelávanie, ktoré sa bude konať v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti. Dobrovoľníci i profesionáli majú možnosť sa prihlásiť do tohto programu Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS a FKI na  adrese social@fki.sk alebo telefónnom čísle 0903 982 097. Množstvo užitočných a praktických rád ako pomôcť chudobným v riešení dlhov a exekúcií môžete nájsť na stránke: www.centrumpravnejpomoci.sk