Veľtrh sociálnych aktivít v NR SR

9. November 2016

“Kde sú ľudia odsúdení na život v chudobe, tam sú porušované ľudské práva. Zjednotiť sa pre ich dodržiavanie je našou svätou povinnosťou.”

Na problémy chudoby reagovalo Fórum kresťanských inštitúcií odborným seminárom, ktorý sa uskutočnil 21.10.2016 v kinosále NR SR. Nad stretnutím sociálnych iniciatív, samosprávy, cirkví, tretieho sektora, odborníkov a všetkých ľudí dobrej vôle prebrala záštitu Alena Bašistová, predsedníčka výboru NR SR pre sociálne veci.Seminár bol rozdelený na 4 bloky, kde sme sa zamerali na nasledujúce témy: 

1. Podpora zamestnanosti mladých ľudí:  tému prezentoval Branislav Kožuch, z občianskeho združenia V. I. A. C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Trstená. Zameral sa najmä na zvýšenie motivácie mladých ľudí aktívne sa zapájať do hľadania si práce, ktorá by nemala byť len zdrojom príjimov ale aj o nájdení hlbšieho zmyslu a potešenia.

Prezentáciu si môžete pozrieť tu

2. Ženy a chudoba: tému prezentovala Mária Demeterová, bývalá viceprimátorka Hlavného mesta Bratislavy.

 

 

 

 

3. Investícia do potenciálu rómskej mládeže, ktorá je hnacou silou zmeny:  tému prezentoval Martin Mekel, o.z. Horúci tím, Čičava. V prezentácií sa zameral na vlastné skúseností s rómskou mládežou a apeloval na systematickú a vytrvalú prácu, ktorá dokáže meniť zmýšľanie a životy mladých rómov. 

 

Prezentáciu si môžete pozrieť tu 

 

 

4. Aktuálne výzvy sociálnej politiky: tému prezentoval  Boris Hrdý z Bratislavskej arcidiecéznej charity a Stanislav Trnovec z Klubu mnohodetných rodín, Bratislava.

Prezentáciu Borisa Hrdého si môžete pozrieť tu 

Prezentáciu Stanislava Trnovca si môžete pozrieť tu 

 

Všetci prezentujúci, ktorí sú okrem Bratislavskej arcidiecéznej charity z členských organizácií FKI,  preukázali hlbokú znalosť problematiky. Považujeme za užitočné pokračovať v týchto témach a v roku 2017 v spolupráci  výborom NR SR pre sociálne veci usporiadať 4 samostatné semináre, ku každej téme zvlášť. Okrem toho prvým podujatím by mohol byť odborný seminár pri príležitosti 100. výročia narodenia iniciátora Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby Josepha Wresinskeho vo februári 2017.

Počas semináru nechýbala ani prehliadka Parlamentu SR pre všetkých účastníkov, priestor pre rozhovory a diskusie. 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pri organizácií tohto Veľtrhu sociálnych aktivít pomohli a veríme, že sa stretneme aj v budúcom roku.