Trojbodka milosrdenstva

8. November 2016

Rok milosrdenstva sa blíži ku koncu a my chceme spolu s Vami využiť naplno a milosrdne posledný týždeň tohto Roku (12.11.- 20.11. 2016). Chceli by sme tento týždeň osláviť záplavou dobrých skutkov po celom Slovensku. Pozývame Vás teda zapojiť sa do iniciatívy Trojbodka milosrdenstva.

Cieľom tohto týždňa je pomôcť jednotlivcom, spoločenstvám a farnostiam pri realizácii konkrétnych skutkov telesného milosrdenstva. Mottom tohto týždňa a inšpiráciou pre vhodné aktivity sú Ježišove slová „bol som hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma, bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.” (Mt 25,35-36).

Ako a čo je možné urobiť? 

1. Urobiť konkrétny skutok telesného milosrdenstva (voči hladným, smädným, chorým, uväzneným, pocestným, opusteným… ) inšpirácie a potrebné info nájdete na www.3bodkamilosrdenstva.sk, kde je možné aj prihlásiť vlastnú aktivitu a inšpirovať tým ďalších.

2. Rozšíriť to medzi ľudí, spoločenstvá, farnosti, kamarátov, stretká, kolegov v práci, spolužiakov…

3. Pozvať ľudí na udalosť na facebooku: 

https://www.facebook.com/events/696184750535160/

4. Pokračovať v skutkoch milosrdenstva po celý život

Oslávme Pána záplavou dobrých skutkov a prinesme tak malú revolúciu nežnosti a solidarity do našich miest. Pán nám dnes hovorí: “Choďte a naučte sa, čo to znamená: Milosrdenstvo chcem…” (Mt 9,13). Tak teda, poďme spoločne! Cieľom je, aby aktivity nemali charakter jednorázovej a anonymnej udalosti, ale niesli v sebe rozmer aktívneho sa približovania periférii a budovania vzťahu s ňou – pretože  „Ježiš chce, aby sme sa dotkli ľudskej biedy, aby sme sa dotkli trpiaceho tela druhých (…), aby sme skutočne vstúpili do kontaktu s konkrétnou existenciou druhých a spoznali silu nežnosti“ (Evangelii Gaudium, 270).

Tešíme sa, že záver Roka milosrdenstva budeme môcť s Vami osláviť naozaj milosrdne. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: egidio.info@gmail.com