Prezentácie z Veľtrhu sociálnych aktivít v NR SR

26. Október 2016

21. októbra 2016 sa v kinosále NR SR pod záštitou Aleny Bašistovej, predsedníčky výboru NR SR pre sociálne veci a predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej Únie konal Veľtrh sociálnych aktivít. 

Na tomto veľtrhu sme mali možnosť vypočuť si prednášky na dané témy:

1.Podpora zamestnanosti mladých ľudí, ktorú prezentoval Branislav Kožuch- o.z. V. I. A. C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Trstená

Podpora zamestnanosti mladých ľudí

2. Investícia do potenciálu rómskej mládeže, ktorá je hnacou silou zmeny, ktorú prezentoval Martin Mekel- o.z. Horúci tím, Čičava

Investícia do potenciálu rómskej mládeže, ktorá je hnacou silou zmeny

3. Sociálna politika – aktuálne výzvy, ktorú prezentoval Boris Hrdý, Bratislavská arcidiecézna charita

Sociálna politika – aktuálne výzvy 

 a Stanislav Trnovec, Klub mnohodetných rodín Bratislava

Sociálna politika – aktuálne výzvy