Podujatia 2017

Nezostaň v pomoci sám: Ako pomôcť chudobným dostať sa z kolotoča dlhov a exekúcií? Žilina, 27. január 2017, viac info tu.
Pri príležitosti 100. výročia narodenia Josepha Wresinského, iniciátora Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby (12.2.1917 – 14.2.1988) Sociálna subkomisia Teologickej komisie KBS a  Fórum kresťanských inštitúcií organizuje sériu seminárov s titulom: NEZOSTAŇ V POMOCI SÁM. Cieľom týchto seminárov je vzdelávať  a podporovať  ľudí, ktorí sa rozhodnú dlhodobo sprevádzať chudobných a pomáhať im pri riešení ich situácie.  

Cieľom projektu NEZOSTAŇ V POMOCI SÁM je nájsť sto ľudí, ktorí sa rozhodnú dlhodobo sprevádzať chudobných a pomáhať im pri riešení ich situácie. Na túto často náročnu cestu im chceme ponúknuť podporu, praktické rady a vzdelávanie.

Ak Vás táto myšlienka dlhodobého sprevádzania chudobných zaujala a chceli by ste byť “jedným zo sto“, napíšte nám na social@fki.sk, kde Vám radi poradíme.