17. október
Medzinárodný deň
za odstránenie chudoby

Veľtrh sociálnych aktivít v Bratislave 21.10.2016 od 8.30 kinosála NR SR, Námestie Alexandra Dubčeka 1, viac info tu

Veľtrh sociálnych aktivít v Brezne 18.10.2016 od 15.00 Námestie M. R. Štefánika 32, viac info tu

Misiologická konferencia v Bratislave 17.10.2016 od 8:30 Námestie 1. Mája 1, viac info tu

Udelenie Strieborného odznaku najlepšiemu zamestnancovi Strediska Evanjelickej Diakónie vo Zvolene 17.10.2016, viac info tu

Veľtrh sociálnych aktivít v Žiline, viac info tu

Veľtrh sociálnych aktivít na Medzinárodnom maratóne mieru, viac info tu

Veľtrh sociálnych aktivít 2016 sme odštartovali na festivale Pohoda, viac info tu

17. október bol uznesením Valného zhromaždenia OSN zo dňa 22.decembra 1992 vyhlásený za medzinárodný deň za odstránenie chudoby. Tento dátum nebol vybraný náhodne. Viaže sa s menom francúzskeho katolíckeho kňaza Josepha Wresinského (1917 – 1988). Z jeho iniciatívy sa 17. októbra 1987 zišlo na námestí Trocadero v Paríži 100 tisíc ľudí zo všetkých sociálnych vrstiev, z rôznych končín sveta. Ich zámerom bolo vyvinúť na spoločnosť tlak v prospech rešpektovania ľudských práv.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby Fórum kresťanských inštitúcií organizuje vo viacerých mestách  od roku 2006 Veľtrh sociálnych aktivít, na ktorom prezentujú svoju prácu prosociálne organizácie z celého Slovenska.