17. október
Medzinárodný deň
za odstránenie chudoby

Prajeme Vám požehnané Vianoce, veľa radosti a spokojnosti v kruhu blízkych. 

Hlavní partneri:

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku 

Nadácia Konrada Adenauera  

Sociálna subkomisia Teologickej komisie KBS 

Výbor NR SR pre sociálne  veci

Pozvanie na koncert Doma Dobre III., viac info tu

Veľtrh sociálnych aktivít v Trnave, viac info tu

Veľtrh sociálnych aktivít v NR SR, viac info tu

Veľtrh sociálnych aktivít v Žiline, viac info tu

Veľtrh sociálnych aktivít na Medzinárodnom maratóne mieru, viac info tu

Veľtrh sociálnych aktivít 2016 sme odštartovali na festivale Pohoda, viac info tu

17. október bol uznesením Valného zhromaždenia OSN zo dňa 22.decembra 1992 vyhlásený za medzinárodný deň za odstránenie chudoby. Tento dátum nebol vybraný náhodne. Viaže sa s menom francúzskeho katolíckeho kňaza Josepha Wresinského (1917 – 1988). Z jeho iniciatívy sa 17. októbra 1987 zišlo na námestí Trocadero v Paríži 100 tisíc ľudí zo všetkých sociálnych vrstiev, z rôznych končín sveta. Ich zámerom bolo vyvinúť na spoločnosť tlak v prospech rešpektovania ľudských práv.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby Fórum kresťanských inštitúcií organizuje vo viacerých mestách  od roku 2006 Veľtrh sociálnych aktivít, na ktorom prezentujú svoju prácu prosociálne organizácie z celého Slovenska.